برای دانلود  فایلهای سایت و برنامه، بعد از ورود به لینک دانلود:

  1. ابتدا «دریافت لینک دانلود»
  2. و سپس «دانلود فایل»

را انتخاب کنید.

بۆ داگرتنی فایلەکانی ماڵپەڕ و نەرمەئامێر، دوای چوونە ناو بەستەری داگرتن: 

  1. دە پێشدا «دریافت لینک دانلود»
  2. و دواتر «دانلود فایل»

هەڵبژێرن.