دەقی گۆرانیی “تا کەی بناڵم” – عەباس کەمەندی

? تا کەی بناڵم هۆنراوەی: عەباس کەمەندی گۆرانیبێژ: عەباس کەمەندی تا کەی بناڵم ئازیزم جە هیجران و دەرد؟تا کەی بکێشم ئازیزم هەناسانی سەرد؟تا چەن بوو…

درێژەی بابەتدەقی گۆرانیی “تا کەی بناڵم” – عەباس کەمەندی