گۆرانیی “ئازیزم وەرە” بە دەنگی “کەماڵ قادری”

کلیپ: هۆنراوە: ئازیزم وەرە، ئازیزم وەرە وەرە کوردستان، خەم لەبیر بەرە ئازیزم وەرە، ئازیزم وەرە وەرە کوردستان، خەم لەبیر بەرە وەرە بتبەمە سەر کێوی شاهۆ…

درێژەی بابەتگۆرانیی “ئازیزم وەرە” بە دەنگی “کەماڵ قادری”